O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Jaderná energetika – konzultace, analýzy, poradenství

Jaderná energetika – konzultace, transfer know - how, analýzy, bezpečnostní hodnocení, poradenství

Amec Foster Wheeler s.r.o. působí ve všech oborech jaderné energetiky a disponuje 2 tisíci specialisty. Mezi naše zákazníky patří např. British Energy, EDF, Ontario Power Generation, Bruce Power, AWE, Rolls Royce, NII, US NRC, BAE, AECL, ČEZ, Enel, JESS, Slovenské elektrárne, S.N.Nuclearelectrica S.A. a řada dalších.

Stejně jako v jiných oborech, patří i v jaderné energetice mezi naše výhody dlouholetá zkušenost, víceprofesnost, orientace na zákazníka a nezávislost na provozovatelích a výrobcích jaderních zařízení. Našimi klienty jsou provozovatelé, dodavatelé i dozorné orgány.

Společnost Amec Foster Wheeler, dříve působící pod názvem NNC, projektovala na 30 jaderných reaktorů především ve Velké Británii, ale také v Itálii a Japonsku.

Naše společnost Amec Foster Wheeler s.r.o. působí nejen na tuzemském trhu, ale účastní se i řady úspěšných projektů v zahraničí.

Nabízíme:

 • posuzování vlivů na životní prostředí – jaderná EIA,
 • zpracování koncepcí a technických specifikací,
 • bezpečnostní analýzy, hodnocení a bezpečnostní zprávy,
 • koordinaci zapojení českých a slovenských organizací do mezinárodních projektů,
 • transfer know-how ze všech oblastí souvisejících s využíváním jaderné energie zejména z Velké Británie, Kanady, Jižní Afriky a USA,
 • rizikové analýzy,
 • ostatní projekty v jaderné oblasti.

Jednou z hlavních oblastí působení naší firmy je hodnocení vlivů jaderných zařízení na životní prostředí. Mezi nejvýznamnější projekty patřily EIA pro Temelín 1,2, mezinárodní EIA pro Temelín 1,2, všechny sklady vyhořelého jaderného paliva, posouzení širších koncepčních návrhů nových jaderných zdrojů, EIA pro nový zdroj v Temelíně, EIA pro sklad jaderného paliva Kozloduy (Bulharsko), hodnocení vlivu zvýšení výkonu JE Dukovany na životní prostředí. V současnosti naše společnost zpracovává EIA dokumentaci pro nový jaderný zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku.

Naše společnost dále nabízí zpracování a posuzování studií expozice v důsledku uvolňování radionuklidů do životního prostředí z externího zdroje záření. K těmto studiím využíváme výpočtový program MicroShield, který patří mezi široce používaný v této oblasti hodnocení. MicroShield je použitelný hlavně pro analýzy, které zahrnují konstrukci kontejnerů a následné stínění, odhad dávkové radiační expozice, výběr dočasných stínění v průběhu likvidace nebo údržby zařízení obsahujících radioaktivní látky a nebo odhad expozice při práci na úložišti radioaktivních odpadů.

Vzhledem k úzkému provázání s naší mateřskou společností je nám poskytnuto know-how a zázemí, které otevírá možnosti naší spolupráce na dalších projektech zahrnujících celý životní cyklus jaderné elektrárny. Naše mateřská firma se podílela například na bezpečnostním auditu JE Dukovany na počátku 90. let, vypracovala technické specifikace pro rekonstrukci SKŘ JE Dukovany a Bohunice V2 posuzovala jako nezávislý expert Postupy pro řešení havarijních stavů vypracované JE Dukovany a firmou Westinghouse. Zpracovali jsme pilotní projekt pro rekonstrukci Design Basis pro JE Bohunice V2.

Dalšími důležitými oblastmi, jsou bezpečnostní zprávy a rizikové analýzy jaderných zařízení. Prováděli jsme bezpečnostní hodnocení PSR Temelín: Oblast 10 – Organizace a řízení a Oblast 12 – Lidský faktor, dále zpracování dílčích částí bezpečnostní zprávy JE Dukovany pro zvýšený výkon či analýzu rizik obnovy SKŘ JE Dukovany.

V jaderné energetice dále nabízíme případně poskytujeme transfer know how v následujících oblastech:

 • Studie proveditelnosti (Feasibility studies), Architect & Owner Engineering,
 • tvorba a aktualizace bezpečnostních zpráv, Periodic Safety Review,
 • projekt management, Technické specifikace, Limity a podmínky,
 • koncepce řízení stárnutí JE, řízení stárnutí kabeláže a prodlužování životnosti,
 • nakládání s jadernými odpady,
 • optimalizace řízení odstávek, Analýza a zkracování kritické cesty odstávky,
 • seismická PSA a PSA Level 3,
 • detailní ergonomické analýzy a human factor analýzy,
 • specifická bezpečnostní hodnocení problémových oblastí (Safety Cases),
 • analýzy nepřesností v uvažovaných bezpečnostních analýzách a jejich využití pro zvýšení výkonu jaderných zařízení,
 • projektování pokročilých palivových vsázek (směsné zóny, 18 měsíční kampaň),
 • aplikace Cost Benefit - Reliability Centred Maintenance (RSM) metody,
 • transfer know-how a poradenství pro obnovování provozních licencí,
 • vyřazování jaderných elektráren z provozu,
 • dekontaminace.